Żabi Dołek - noclegi w Dusznikach-Zdroju - pensjonat w górach

Muzeum Papiernictwa
Ingredients: Duszniki-Zdrój

Młyn papierniczy jest jednym z najcenniejszych pod względem architektonicznym obiektów przemysłowych w Europie. Elementami charakterystycznymi dla papierni są dach kryty gontem, zakończony od zachodu barokowym szczytem wolutowym oraz oryginalny pawilon wejściowy, a we wnętrzach budynku – oryginalna polichromia z XVII-XIX stulecia.

Tradycje czerpania papieru w Dusznikach sięgają XVI stulecia; pierwsza wzmianka o tutejszej papierni pochodzi z 1562 r., a dotyczy sprzedaży udziałów w czerpalni przez Ambrożego Teppera Mikołajowi Kretschmerowi.

Pierwsza papiernia uległa zniszczeniu podczas powodzi w 1601 r. Młyn odbudowano i czerpanie papieru wznowiono w 1605 r.

Od 2001 r. muzeum organizuje Święto Papieru – imprezę o charakterze festynu, popularyzującą wiedzę o historii i znaczeniu papieru, druku, introligatorstwa i sztuki współczesnej.
Muzeum udostępnia zwiedzającym ekspozycje poświęcone głownie historii papieru.


facebook twitter pinterest google-plus